Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

most

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń, na V Kujawsko – Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. „Zdrowie Psychiczne dla wszystkich”, które odbędzie się 18 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3, został przedłużony do 16 września 2020 r.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Psychiatrii Środowiskowej i zdrowia psychicznego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy  prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com do dnia 16 września 2020 r.

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Forum – uwarunkowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

AKTUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC-WORDPDF)
AKTUALNY PROGRAM FORUM (PDF)

Serdecznie zapraszamy na V Kujawsko – Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbędzie się 18 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com

Forum odbędzie się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

O udziale w Forum decydować będzie kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC-WORDPDF)
PROGRAM FORUM (PDF)

Serdecznie zapraszamy na IV Forum Kujawsko – Pomorskie Psychiatrii Środowiskowej. „Promocja Zdrowia Psychicznego – Zapobieganie samobójstwom”, które odbędzie się 7 października 2019 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Budynek G), ul. M. Curie – Skłodowskiej 9.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com

O udziale w Forum decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z wyczerpaniem wolnych miejsc dla uczestników IV Forum Kujawsko-Pomorskiego Psychiatrii Środowiskowej, informujemy, że już nie przyjmujemy zgłoszeń.

>PROGRAM – PDF<<

Serdecznie zapraszamy na III Kujawsko – Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria Środowiskowa, a Centrum Zdrowia Psychicznego. Rzeczywistość, a oczekiwania, które odbędzie się 14 września 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 3.

Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem objęli:
Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski
Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor UMK w Toruniu

Udział w Forum jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2018 r.

O udziale w Forum decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do pobrania:
Program Forum (PDF)
Formularz zgłoszeniowy na Forum (PDF) , (WORD)

Z ogromną radością informujemy o zainaugurowaniu funkcjonowania strony internetowej Stowarzyszenia „MOST”. Ufamy, że nasza witryna stanie się użytecznym narzędziem w komunikacji z naszymi członkami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących zawartości naszej strony internetowej, prosimy o ich zgłaszanie na adres podany po lewej stronie.

Pragniemy, aby informacje zamieszczone na stronie w pełni spełniały Państwa oczekiwania.