Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na V Kujawsko – Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbędzie się 18 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com

Forum odbędzie się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

O udziale w Forum decydować będzie kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC-WORDPDF)
PROGRAM FORUM (PDF)