Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie „MOST” uruchamia „CENTRUM INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych konsultacji Prawnika i Psychologa. Oferta Centrum jest adresowana do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Poradnictwo psychologiczne będzie polegało m.in na przekazaniu umiejętności związanych ze skutecznym radzeniem sobie z nagromadzonym stresem, przezwyciężaniu izolacji oraz barier psychologicznych związanych z komunikacją międzyludzką, budowaniem poczucia własnej wartości, pokonywaniem lęków i obaw przed odrzuceniem i brakiem akceptacji oraz radzeniem sobie z problemem zniechęcenia i „wypalenia” opiekunów osób niepełnosprawnych.

W ramach poradnictwa społeczno-prawnego, prawnik udzieli porady obejmującej m.in. sporządzanie wniosków oraz pism do instytucji udzielających wsparcia osobom z niepełnosprawnością, odwołań i środków zaskarżenia od decyzji organów administracji publicznej oraz orzeczeń sądów powszechnych. Nadto, będzie można uzyskać informacje dot. odpowiedzialności w aspekcie cywilno- i karnoprawnym. Działalność informacyjna uwzględnia przekazywanie informacji, m.in. na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych oraz sposobu korzystania z profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP.

W województwie Kujawsko-pomorskim powstaną dwa punkty informacyjno-doradcze:

  • Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, (budynek Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” – na os. Szwederowo)

dyżur prawnika: poniedziałek od 11.00 do 15.00,
dyżur psychologa: piątek: od 12.00 do 16.00.

 

  • Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu, przy ul. Tymona Niesiołowskiego 20, (budynek siedziby toruńskiego stowarzyszenia współpraca).

dyżur prawnika: czwartek od 9.00 do 13.00,
dyżur psychologa: wtorek: od 8.30 do 12.30.

 

Biuro Projektu: tel. 693-677-733.

Powyższe Zadanie dofinansowane jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON.