Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

85-096 Bydgoszcz,
ul. Kurpińskiego 19,

tel.(52) 585 40 39,
fax (52) 585 37 66

email: stowarzyszenie.most@wp.pl

Prezes Zarządu Głównego: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

REGON: 093170416,

NrKRS: 0000163408;

NIP: 5542576785

rachunek bankowy: PKOBP S.A. I Oddział Centrum
w Bydgoszczy,

nr: 95 1020 1462 0000 7302 0102 7663

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń, na V Kujawsko – Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. „Zdrowie Psychiczne dla wszystkich”, które odbędzie się 18 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3, został przedłużony do 16 września 2020 r.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Psychiatrii Środowiskowej i zdrowia psychicznego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy  prosimy przesłać na adres mailowy: forumpsychiatrii.srodowiskowej@gmail.com do dnia 16 września 2020 r.

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Forum – uwarunkowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

AKTUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC-WORDPDF)